• Manufacturer - POLANTAK

Hala 6 box B02 - B06
Tel: +48 22 218 43 37 lub +48 695 916 453
Viber & WhatsApp: +48 695 916 453
Email: ch.zabawki@gmail.com